Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. NLP Week is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan NLP Week of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NLP Week.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

NLP Week
Postadres:
Schepradmolen 2
3146 CD Maassluis

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover NLP Week geen controle heeft.
NLP Week draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Trainers aan het woord

Pleun Snel

Oprichter en trainer NLPweek

NLP WEEK:
EEN UNIEKE BELEVING

Kunnen we je ergens mee helpen of wil je graag direct met ons contact opnemen over de NLP-week? We reageren binnen 24 uur.